ارزیابی و تعیین خسارات قطعات کامپیوتری توسط کارشناس رسمی دادگستری کامپیوتر و فناوری اطلاعات

ارزیابی و تعیین خسارات قطعات کامپیوتری توسط کارشناس رسمی بدین صورت انجام می شود که وی با استفاده از نرم افزار های خاص در خصوص بررسی و عیب یابی سیستم اقدام می کند و همچنین با استفاده از بررسی مدت زمان استفاده از سیستم و نحوه استفاده اقدام به اظهار نظر در این مورد می نماید. کارشناس رسمی دادگستری رشته کامپیوتر و فناوری اطلاعات با توجه به خسارت هایی که می توان به کامپیوتر وارد شود تمامی شواهد را مورد بررسی قرار می دهد.

انواع خسارات قطعات کامپیوتری

همانطور که سیستم های کامیپوتری از دو بخش نرم افزار و سخت افزار ساخته شده اند ممکن است از طریق روش های مختلقی توسط اشخاص مختلف به قطعات کامپیوتری خسارت هایی اعم از سوختگی، از کار افتادگی، خدشه و ضربه و فشار و حوادث غیر مترقبه از جمله آتش سوزی و آب ریختگی و ساییدگی و شکستگی و غیره وارد شود. در کل قطعات کامپیوتری به عوامل محیطی، شرایط استفاده و حوادث غیر مترقبه بسیار حساس هستند و از هر حیث مورد مراقب و رسیدگی قرار دارند. حال اگر به هر دلیل خساراتی به قطعات کامپیوتری وارد شود کارشناس رسمی به بررسی موارد مربوطه و همچنین تعیین میزان انواع خسارات قطعات کامپیوتری می پردازد.

نحوه تعیین خسارت قطعات کامپیوتری

نحوه تعیین خسارت قطعات کامپیوتری به این شکل است که کارشناس ابتدا نوع و علت خسارت را بررسی می کند که شامل بررسی دقیق شرایط محیطی قبل و بعد از خسارت، شرایط استفاده قبل و بعد از خسارت و وضعیت قطعات کامپیوتر و نحوه عملکرد سیستم قبل و بعد از خسارت می باشد. این بررسی ها با استفاده از اطلاعات سیستم صورت می گیرد که شامل مدت زمان استفاده از سیستم، نحوه استفاده از سیستم، علت رخداد خسارت، دخالت نرم افزارها و ویروس ها و بد افزار ها و در نهایت دسترسی های غیر مجاز به سیستم می باشد.

ارزیابی و تعیین خسارت قطعات کامپیوتری

در برخی مواقع افراد سعی در خرید و فروش قطعات کامپیوتری دست دوم می کنند که در این صورت ممکن است این قطعات دارای نقص و مشکلاتی باشند یا تعمیری باشند که هنگام تست قطعه به خوبی کار کند اما در حالتی که در حال پردازش کار باشد به خوبی کار نکند و دچار سوختگی، حذف اطلاعات و صدمه زدن به قطعات دیگر بشود. در این خصوص کارشناس رسمی ی تواند با بررسی شرایط و مشاهدات عینی اقدام به ارزیابی و تعیین خسارت قطعات کامپیوتری می نماید.

هک و دسترسی های غیر مجاز

هک و دسترسی های غیر مجاز نیز نوع دیگری از مسائلی هستند که ممکن است به قطعات کامپیوتری آسیب های جدی وارد کند. در واقع هک به دو صورت مجاز و غیر مجاز انجام می شود. هک مجاز به دلیل بررسی امنیت و بررسی باگ های نرم افزاری با اطلاع دقیق کارفرما انجام می شود که در این هنگام ممکن است به تجهیزات کامپیوتری خسارت هایی وارد شود که کارشناس نسبت به بررسی آن ها اقدام می کند و اظهار نظر می نماید.

اما حالت دوم که هک و دسترسی غیر مجاز خوانده می شود به دلیل اهداف سودجویانه است که در این زمینه ممکن است به تجهیزات و قطعات کامپیوتری خساراتی اعم از کارافتادگی و سوختگی و حذف اطلاعات وارد شود. اینگونه موارد با پیگیری های قانونی همراه بوده و توسط کارشناس به صورت بسیاری جدی مورد بررسی و اظهار نظر قرار می گیرد.

تجهیزات کامپیوتری آزمایشگاه

یکی از دیگر از خساراتی که ممکن است به تجهیزات کامپیوتری وارد شود حین عملیات آزمایش داده ها و پردازش الگوریتم های خاص است. در واقع در آزمایشگاه های مختلف پژوهشگران و دانشمندان و دانشجویان و غیره ممکن است روی پروژه های خاص کار کنند و در نهایت حین پردازش دیتاهای سنگین سیستم های کامپیوتری آزمایشگاه دچار آسیب شود و خسارات زیادی به حیطه آزمایشگاه‌ا و شرکت‌ها وارد نماید. در این صورت کارشناس رسمی دادگستری رشته برق الکترونیک و مخابرات با بررسی مراتب مرتبط می تواند نسبت به ارزیابی و تعیین خسارت تجهیزات کامپیوتری آزمایشگاه اظهار نظر نماید.

کارشناس رسمی نسبت به ارزیابی و تعیین خسارت تجهیزات کامپیوتری اقدام می کند و با استفاده از روش هایی مانند شرایط محیطی، نحوه استفاده، بررسی دسترسی های مجاز و غیر مجاز تحقیقات خود را کامل نماید. کارشناس نسبت به ارزیابی خسارات به مواردی زیادی توجه می کند و کارایی سیستم ها قبل و بعد از رخداد خسارات را مورد ارزیابی قرار می دهد. مهمترین دسترسی های غیر مجاز به سیستم هک از طرف اشخاص برون سازمانی است که به طور جدی مورد ارزیابی کارشناس رسمی قرار می گیرد. در صورت نیاز به کارشناس می‌توانید با شماره تلفن‌های موجود تماس حاصل نمائید.