چگونه می توان کارشناس رسمی دادگستری رشته کامپیوتر و فناوری اطلاعات شد؟

همه چیز درباره کارشناس رسمی دادگستری رشته کامپیوتر و فناوری اطلاعات

کارشناس رسمی دادگستری رشته کامپیوتر و فناوری اطلاعات در رده اولین سری کارشناس رسمی در دادگستری قرار گرفته است که همواره بخش عظیمی از فعالیت های این ارگان را کارشناسی می کند. افرادی که دارای مدرک کارشناسی رشته کامپیوتر هستند ضمن برخورداری از سوابق متد فنی، مدیریتی و اجرایی، موفق به اخذ پروانه فعالیتی به عنوان کارشناس رسمی دادگستری می شوند و با دریافت نشان از کانون کارشناسان رسمی دادگستری مشغول به فعالیت می شوند.

در واقع کانون کارشناسان رسمی دادگستری به نهاد غیر دولتی گفته می شود بخشی از وظایف حاکمیتی در کشور را بر عهده دارد. کارشناسان رشته کامپیوتر یا به عبارتی دیگر کارشناسان رشته فناوری و اطلاعات با تکیه بر شناخت رشته و سوابق تحصیلی خود و همچنین با اعتقاد عمیق به دانش فناوری و اطلاعات در توسعه کشور، بنا به سهم خود به در جهت کمک به حل مشکلات به عنوان کارشناس رسمی دادگستری قدم بر می دارند.

صلاحیت های کارشناس رسمی دادگستری رشته کامپیوتر و فناوری اطلاعات در چیست؟

به طبع؛ این نوع صلاحیت در دادگستری ها، در حوزه تخصصی صنعت و فناوری قرار گرفته است که اهمیت آن به طور مستقیم با با شاخه های مختلف مرتبط به کار، فعالیت و زندگی مردم در ارتباط است. لذا کارشناس فناوری و اطلاعات جهت داشتن صلاحیت های کارشناس رسمی دادگستری در حوزه فعالیتی خود، می بایست نسبت به اخذ پروانه فعالیتی به عنوان کارشناس رسمی کامپیوتر و فناوری اطلاعات اقدام نماید. زیرا کارشناس رسمی کامپیوتر و فناوری اطلاعات با داشتن صلاحیت های کارشناس رسمی دادگستری، در زمینه ارزیابی و برآورد خدمات مشاوره، نظارت و مدیریت طرح های فناوری اطلاعات، ارزیابی نرم افزارهای رایانه ای و ... رسیدگی و اظهار نظر می کند.

کاربرد کارشناس رسمی کامپیوتر و فناوری اطلاعات در اجتماع

دنیایی که امروزه در آن قرار گرفته ایم کامپیوتر و فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان یکی از اصلی ترین محورهای تحول و توسعه، تحولی شگرف در تمامی عرصه های اجتماعی و اقتصادی بشریت داشته است. دستاوردهای ناشی از این رشته، آنگونه با زندگی و کار و بار مردم تلفیق شده است که توقف آن در مسیر زندگی مردم ممکن است رفاه و آسایش مردم را سلب نموده و موجبات اختلال در جامعه را فراهم آورد. از این رو می توان گفت جهت عمومیت بخشیدن به استفاده از فناوری اطلاعات، کارشناسی رشته کامپیوتر و فناوری اطلاعات از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. در واقع در تمامی کشورها در راستای ایجاد تغییرات اساسی و بنیادین و همچنین دستیابی به نیروهای متخصص و کارشناس در رشته کامپیوتر و فناوری اطلاعات، آموزش های لازم به صورت متمرکز و غیر متمرکز ارائه داده می شوند.

آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته کامپیوتر و فناوری اطلاعات چگونه است؟

افرادی که به عنوان کارشناس کامپیوتر و فناوری اطلاعات، شرایط شرکت در آزمون کارشناس رسمی دادگستری را دارند جهت ورود به این شغل بایستی در آزمون کارشناس رسمی کامپیوتر و فناوری اطلاعات شرکت نمایند. آزمون کارشناس رسمی دادگستری که با عنوان آزمون کارشناس رسمی قوه قضائیه نیز یاد می شود راه جدیدی پیش پای کارشناسان کامپیوتر و فناوری و اطلاعات قرار می دهد تا به عنوان کارشناس رسمی دادگستری برای از ابهام در آوردن جریانات پرونده ها، با قضات مربوطه همکاری داشته باشند.

شایان ذکر است شرکت در آزمون کارشناس رسمی دادگستری به عنوان کارشناس کامپیوتر و فناوری اطلاعات ملزوم به داشتن تحصیلات کافی و تخصص و مهارت می باشد.

فارغ التحصیلان چه رشته هایی می توانند به عنوان کارشناس رسمی کامپیوتر و فناوری اطلاعات در آزمون کارشناس رسمی دادگستری شرکت کنند؟

تمامی فارغ التحصیلانی که در رشته های: مهندسی کامپیوتر، مهندسی فناوری اطلاعات و مهندسی برقی در گرایش الکترونیک و مخابرات موفق به اخذ مدرک کارشناسی شده اند می توانند در آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته کامپیوتر و فناوری اطلاعات شرکت نمایند.

برگزاری آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته کامپیوتر و فناوری اطلاعات در چه سال هایی بوده است؟

به طور کلی آزمون کارشناس رسمی کامپیوتر و فناوری اطلاعات برای انتصاب کارشناس رسمی دادگستری، در سال های 81، 83، 85، 90 و 93 توسط مرکز امور مشاوران دادگستری یا قوه قضائیه برگزار شده است.